DC- 2012 Révkomárom

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ DOKTOROK KOLLÉGIUMA

VALLÁSI NÉPRAJZI SZEKCIÓ

RÉVKOMÁROM

SELYE JÁNOS EGYETEM 2012. AUGUSZTUS 21-25.

Természetesen, mint mindig első nehézségeket az eligazodás jelentette. Bár itthonról úgy indultam, hogy felkészültnek hittem magam, ebben mégis csalatkoznom kellett, amikor az interneten is megtalálható térképpel megérkeztem a „helyszínre”. Sosem voltam kárörvendő és így inkább magamon sem csodálkoztam, amikor mások is közölték – régi ismerősök – hogy ők is nehezen igazodtak el a megadott információk alapján.

Jó benyomásként tárolhattam emlékeim közé, hogy sajátkészítésű térképemmel olyan embereket sikerült segítésre bírnom, akik készséggel, nehezen ugyan, de sikeresen elmondták, hogy milyen irányban kell haladnom ahhoz, hogy megtaláljam a keresett egyetem főépületét.

Miután sikeresen megérkeztünk a jelentkezési helyünkre, nem sok huza-vona után, kézbevettük az étkezési jegyeket, és indulhattunk szálláshelyünk megkeresésére. Tény, hogy korábbi tapasztalatainkra figyelve nem engedtünk mindent a véletlenre, hanem bevásárolva, piknik kosárral megrakodva érkeztünk a szálláshelyre. Ez nem azt jelenti, hogy éheztünk volna a múltban valamelyik DC konferencián, hanem volt rá eset, hogy kimaradt (nem a mi hibánkból) az első étkezés és bizony a gyomor megköveteli a magáét. Miután biztonságba helyeztük csomagjainkat és az ennivalót, lassan elérkezett a vacsora ideje. Ezt megelőzően viszont arra gondoltunk, hogy részt veszünk az előző nap záró áhítatán, hiszen, ha már ott vagyunk, akkor illő dolognak tartottuk. Sajnos, kissé felgyorsultak az aznap délutáni események és a programtól eltérően korábban megtörtént már az áhítat. Így nem maradt más hátra, mint hogy megnéztem a rendelkezésre álló technikai felszerelést, majd tágas, kényelmes körülmények között elfogyasztottuk a konferencián való részvételünk első vacsoráját.

Vacsora után rögtönzött bemutatóra került sor. Idegenvezetőnk megismertetett Révkomárom néhány történeti jellemzőjével, évszámokkal és legendákkal fűszerezve, majd rövid sétára vitt, melynek során néhány fontos épületről, szoborról és emlékhelyről beszélt. Megmutatta a város millennáriumi parkját is, ahol új, de egyben mégis régi külsővel épülnek a lakóházak.

*


Másnap reggel(ivel) kezdődött a konferencia.

Az áhítatot követően egy előadásra került sor, majd részt vettem a DC plenáris ülésén. Ebéd után meglátogattuk az erődöt, mely múltjával és 200 ezer katona befogadásának képességével, valamint nagyon lepusztult állagával egyaránt elkápráztatott.Mellékelem a hivatalos bemutató magyar nyelvű kiadványát, bár ezen egyáltalán nem is sejthető mindaz, amiben részünk volt a lepusztult vár megtekintése során. Vezetőnk egy óra leforgása alatt vezetett végig az épület monstrumon, ahol időnként hatalmába kerített a múlt dicsősége, máskor viszont a kommunista rendszer, közelebbről a szovjet katonaság jelenlétének máig látható jelei.

Természetesen érdeklődtünk arról is, hogy az állam, közelebbről azok, akik felügyelik az épületet látnak-e valamilyen lehetőséget arra, hogy valamikor elvégezzék az euro milliárdokat igénylő javításokat? A válasz egyértelmű volta abban a tekintetben is, hogy igen, viszont arra vonatkozóan is, hogy nem tudják mikor fog rendelkezésre állni az a komoly pénz mennyiség. Tény, hogy az épületben egyetlen bútordarabot sem láttunk, amit azzal magyaráztak, hogy nem is igen volt szükség rá, hiszen a katonáknak és a lovaknak, később a tankoknak, fegyvereknek és lőszernek biztosított helyiséget. A történelmi múlt katonaságának berendezése, illetve kellékeik nyomtalanul eltűntek, a szovjet katonaság viszont magával vitte a sajátját.

A délutáni program előadásommal kezdődött. Korábbi egyeztetéseink során két előadást ajánlottam fel szekciónk elnökének, aki úgy döntött, hogy a bágyoni iskoláról tartsak ismertetőt. Ennek eleget is tettem és szeretettel tártam a hallgatóság elé az „Iskola és oktatás a Bágyoni Unitárius Egyházközségben” c. előadásomat.

Lásd a bemutató!

Iskola és oktatás a Bágyoni Unitárius Egyházközségben – PPT

Az előadás PDF formátumban itt olvasható:

Iskola és oktatás a Bágyoni unitárius Egyházközségben

Sajnálom, hogy időhiány miatt nem kerülhetett sor az utolsó fejezet bemutatására.

A nap folytatásaként sir került egy kirándulásra, melynek során borkóstolóra került sor, valamint megnéztünk egy igen értékes baba-kiállítást, ahol megszemlélhettük a felvidék egyes tájegységeinek díszes népviseletét. Sok érdekessége volt ennek a múzeumlátogatásnak, de többek között az, hogy a baba-ruhák eredeti méreteit viselték, illetve többnyire azok készítették.

Hamarosan a fényképek is feltöltésre kerülnek:

A konferencia utolsó napjának reggelén én tartottam az áhítatot. Eredetileg kettővel készültem, de nem volt szükség mindkét szolgálatra.

Az áhítat alább olvasható PDF formátumban.

Áhítat a Doktorok Kollégiumában – 2012

A nap folyamán még két előadást hallgattunk meg, illetve részt vettünk a DC zárásán. Ezt követően megebédeltünk és Budapest irányába elindultunk hazafelé.

Meggyőződésem, hogy unitárius lelkészként helyem van ezen a konferencián, melyet évente megszerveznek. Jelenlétem nemcsak egyéni hírnevemet gyarapítja, hanem minden egyes alkalom jó ok arra, hogy megismerjék a konferencia résztvevői egyházunk alapelveit és azokat az igazságokat, melyek vallásunkat jellemzik. Egyben lehetőség nyílik arra is, hogy eloszlassunk néhány tévhitet, melyet valamilyen módon összekötnek, vagy azonosítanak az Unitárius Egyházzal, vagy hitelveinkkel. Röviden azt mondhatom, hogy a nem létező missziónknak egyik komoly lehetősége rejlik abban, hogy évente aktívan részt veszek a Doktorok Kollégiuma Vallási Néprajz szekciójának ülésén.

Debrecen, 2012-08-26-án.

Atyafiságos tisztelettel: Pap Gy. László

További felvilágosításért nyugodtan folyamodhat az elérhetőségek valamelyikén, vagy a papgylaszlo@gmail.com email címen.

Reklámok