Tisztelt egyházközségi tagok!

 

Az egyházközség Elnöksége tisztelettel és szeretettel meghív minden unitáriust a 2015. január 25-én tartandó Évi Rendes Közgyűlésre.

Tárgysorozat:

1). Lelkészi Jelentés

2). Az egyházközség valláserkölcsi és anyagi élete 2014-ben

3). Választások 2015-2017 ciklusra

4). Más fontos kérdések

 

Atyafiságos tisztelettel:

Debrecen, 2015. január 4-én

Az egyházközség Vezetősége

 

Reklámok