Tisztelettel közlöm Nt. Kriza János lelkész levelét:

 

Kedves Testvéreim!

A Vallásszabadság Évének megünneplésére tervezett jubileumi rendezvények sorában 2018. március 9-én két rangos eseményre kerül sor Budapesten. Az Országház felsőházi (főrendiházi) üléstermében jubileumi emlékkonferencián méltatjuk az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi világhírű törvényalkotását, valamint egyházunk 450 évnyi hivatásgyakorlását. Ezt követően a Pesti Vigadó dísztermében ünnepi gálaműsort szervezünk.

Az emlékkonferenciát az Országgyűlés Hivatala látja vendégül és egyben társszervezője is a rendezvénynek. A konferencia címe és alcíme: A vallásszabadság és a Magyar Unitárius Egyház. 450 év Isten és a nemzet szolgálatában. Vázlatos programterv: kezdőének és -ima, köszöntőbeszédek, szakmai előadások a tordai ediktumról és a magyar unitáriusságról, összegzés, zárszó, záróima és áldáskérés, Himnusz. Mindezek után csoportkép készül a Kupolacsarnok lépcsőin, majd idegenvezetőkkel irányított Országház-látogatással ér véget a 11–15 óra közötti program.

A Pesti Vigadóban 17–21 óra között szervezendő ünnepi gálaműsor programterve: kezdőfohász, ünnepi beszédek, zeneelőadások, záróbeszéd, állófogadás.

Meghatározó tény, hogy a férőhelyek korlátozott száma mindkét rendezvény esetében szűkre szabja a részvételi lehetőségeket. A Magyarországi Egyházkerület hívei részére kb. 100 részvételi helyet tudunk biztosítani előzetes regisztráció után.

A részvételi szándék bejelentése a következő adatok közlésével történik:

– az országházi belépéshez használandó személyazonosító igazolványban szereplő név

– az országházi belépéshez használandó személyazonosító igazolvány száma.

FONTOS! Mivel a helyek száma korlátozott, csak azok jelezzék részvételi szándékukat, akik biztosan részt is vesznek e fontos ünnepségen, ugyanis a leadott jelentkezési adatokon később nem lehet változtatni, és így a fenntartott hely betöltetlen marad.

Ez úton kérem gondnok és lelkész testvéreimet, hogy írják össze a jelentkezők névsorát és adatait, és legkésőbb 2018. február 28-ig küldjék meg részemre a krizajan@gmail.com e-mail címre.

Az utazási költségek a résztvevőket terhelik, minden más költséget az egyházkerület fedez.

 

Miskolc, 2018. február 17.

Atyafiságos tisztelettel:

Kriza János lelkész