Kezdőlap

KONFORMÁCIÓ


 1. A konfirmáló növendékek a helyi szokás szerint gyülekeznek istentisztelet előtt.
 2. Bevonulás a templomba lelkész és gondnok vezetésével. /Ha van rendkívüli meghívott, az is velük megy, utánuk a szülők, keresztszülők és családtagok./
 3. Öltözetük legyen egységes, alkalomhoz illő, lehetőleg népviselet.
 4. Az úrasztala körül, vagy az első padokban foglalnak helyet.
 5. Istentisztelet. /Lásd a vasárnapi istentiszteleti rendet!/
 6. Hirdetés. Lelkész bejelenti a konfirmációt és az úrvacsoraosztást és orgonajáték közben lejön a szószékről és az úrasztalához megy.
 7. A növendékek névszerinti bemutatása. /a megnevezett feláll, majd leül./
 8. konfirmációi ének: 221. A növendékek állva éneklik.
 9. Ima: a növendékek közösen mondják, de mondhatja egy arra kijelölt is:

Jó Istenünk, szerető édes Atyánk! Szívünk tiszta örömével jöttünk ma szent hajlékodba. Nem most vagyunk itt először, de ezzel az érzéssel még nem imádkoztunk, mint most, amikor először leszünk vendégei a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető úrvacsorának. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, és erőt adtál jó szüleinknek, hogy felnevelhettek. Köszönjük, hogy növelted hitünket, s így nem csak testben, de lélekben is naggyá nőhettünk, és megismerhettük unitárius vallásunk hitelveit és erkölcsi tanításait. Kérünk, érősítsd hitünket, növeld bennünk a szeretet készségét, hogy a megismert igazságok mellett hűséggel kitartsunk és felelőséggel vállaljuk emberi hivatásunkat. Segíts, hogy legyünk méltó követői a názáreti Jézusnak, szerető testvérei embertársainknak, most és mindörökké. Ámen.

 1. A növendékek kikérdezése a kátéból. A 30., 78. és 136. sz. kérdéseket lehetőleg közösen mondják a konfirmálók. Lelkész a növendékeket nevükön szólítja és többször is megkérdezi. Közben konfirmáló énekeket énekelhetnek.
 2. Konfirmációi ének: 220. /állnak a növendékek/
 3. Fogadalomtétel. Szívre tett kézzel a konfirmálók válaszolnak a következő kérdésekre:

Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtője, az emberiség gondviselő Atyja, egy Isten?

H i s z e m   é s   v a l l o m .

Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet megvalósítására és megélésére hívta el?

H i s z e m   é s   v a l l o m .

Hiszed-e, hogy Jézus Istennek tökéletes gyermeke, tanítása számunkra út, igazság és élet?

H i s z e m   é s   v a l l o m .

Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétől vezérelve, Jézus példaadása nyomán hozzájárulhat Istenországa megvalósításához?

H i s z e m   é s   v a l l o m .

Hiszed-e, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folyamán nagy áldozatokat hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti Jézus evangéliumát, az Isten- és emberszeretet vallását, s életünk végcélját, a tökéletességet?

H i s z e m   é s   v a l l o m .

Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius egyházadhoz mindhalálig hű maradsz?

Í g é r e m   é s   f o g a d o m .

Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni?

K é s z   v a g y o k .

 1. Úrvacsorai ének, melyet együtt énekelnek a gyülekezettel a növendékek.
 2. Úrvacsorai beszéd és úrvacsora kiosztása a megállapított rend szerint. A szülők, keresztszülők, hozzátartozók, sőt a gyülekezet is vehet úrvacsorát.
 1. Ima. A növendékek lehetőleg mondják közösen, de kijelölt is mondhatja.

Jó Istenünk, szerető Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, midőn színed előtt és a gyülekezet közösségében hitünkről vallást tettünk, s az úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és szolgálatára. Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen erőforrás számunkra. Éljünk az értelem tisztáságával, a hit hűségével és a szeretet felelősségével. Légy útmutatónk, állj mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj, ha erőnk elhagyna. Tarts meg minket a te szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hűségben. Áldásod legyen hitünk megvallásán és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen.

 1. Konfirmációi ének: 222. /a növendékek állnak./
 2. Egyháztaggá fogadás. Ajánlott szövege:

Unitárius vallásunkról elhangzott bizonyságtevésetek alapján, melyet az úrvacsora vételével megerősítettetek, befogadlak titeket az Unitárius Egyház ………-i egyházközségének tagjai közé. Megismertétek egyházunk múltját, legyetek méltók elődeink szellemi örökségére, cselekvő munkatársai a gyülekezetnek; előttetek a jövő, legyetek hűséges hordozói és továbbfolytatói hit- és életfelfogásunknak, Isten és ember szolgálatában. Ámen. /közben halk zene./

 1. Emléklapok kiosztása. A konfirmációi anyakönyv aláírása után, a növendékek megkapják az emléklapokat a lelkésztől egy-egy bibliai vers kíséretében.
 2. A lelkész megáldja a növendékeket. A konfirmálók ezalatt fél térdre ereszkednek, a lelkész fejükre teszi a kezét.
 3. Üdvözlések. Először a gondnok üdvözli a növendékeket. A növendékek átadják az egyházközségnek ajándékukat. Kisebb, majd nagyobb növendék köszönti a konfirmálókat. A konfirmálók köszöntik az egyházközség vezetőségét, a szülőket, keresztszülőket, a kisebb hittanosokat, stb.
 4. Záróének. Lehetnek Himnuszaink is.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: