Kezdőlap

IV. Székely Nap – Meghívó és program

Hozzászólás

IV. Székely Nap

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE), együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2015. szeptember 5-én, szombaton, rendezi meg a IV. Debreceni Székely Napot. A Székely Napra a Hatvan utca 24. szám (Debreceni Unitárius Egyházközség) alatt kerül sor.

A rendezvény célja a székelység kulturális értékeinek és jelenkori kihívásainak bemutatása. Ennek megfelelően a vallási, irodalmi, zenei, gasztronómiai, művelődéstörténeti programok és a civil kezdeményezések bemutatása mellett, nem lehet megkerülni a székelyföldi területi önrendelkezés kérdését sem. Meggyőződésünk, hogy a székelyek – és más kisebbségi sorban élő magyar közösségek – autonómiája össznemzeti érdek, kiemelt jelentőségű a magyarság jövőjét illetően.

Délutáni program

15.00 Istentisztelet – Pap Gy. László lelkész

16.00 Megnyitó – Csíki András, elnök (Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület); Izsák Balázs, elnök (Székely Nemzeti Tanács) videóüzenete

16.20 Csíkszéki középkori templomok – Horváth Zoltán György vetítéses előadása

17.30 Székely kopjafa avatása

18.00 Utazás a székely jazz világába – a Jazz Five Zenekar koncertje

19.00 Nyereményjáték sorsolása

19.30 Psalmus Hungaricus – pódiumműsor Meister Éva színművésznő előadásában

20.30 Székely himnusz

Délelőtti program
10.00 Székely Nemzeti Tanács tíz éve című film vetítése

Székelyföldi Autonómia Alap– a kezdeményezéssel kapcsolatban egyesületek, alapítványok képviselőinek találkozója

10.30 Székelyek Nagy Menetelése (2013) – vetítés

11.00 Író-olvasó találkozó és könyvvásár – beszélgetés könyvekről, erdélyiségről, hitről

Pap Gy. László – Esztendőnyi lelki kenyér

“Alapvető élethelyzetek, egyéni, közösségi, nemzeti kérdések jelennek meg és bibliai példázatokon, leckéken, tanításokon keresztül jutunk el a Szeretet Parancsának engedelmeskedő ember válaszáig, helyeselhető döntéséig. Ebben a közegben egyszerű, érthető üzenetek, fogódzkodók, sarokkövek, mércék vannak, itt nem lehet a Mindenség végtelen viszonylagosságára, a Szubjektum határtalanságára, korlátlanságára, megzabolázhatatlanságára hivatkozni.”

Csíki András – Aposztróf

“Minden belül van verseiben, a gondolat, a lendület, az erő, Isten, a nekifeszülés, de még maga a kiszabadulás is – minden belülről feszíti, belülről teremti meg őt. Sodró immanens erők éltetik a transzszilvanizmust, mint túlélési stratégiát. Bizonyos retorikai módozatok, bizonyos túlretorizáltság révén valósul meg mindez Csíkinél, templomi hangon olykor, „a befalazott szószék” Farkas Árpád-i hangján máskor.”

12.30-15.00 Jóízű ebéd és jóízű beszélgetések

A Székely Napra a belépő 500.-Ft, melyet a helyszínen 9.00 órától tudnak megvásárolni a látogatók. Belépődíjat a 14 év alatti fiataloknak, illetve a székely népviseletben érkezőknek nem kell fizetni. A belépőn túl támogatásokat elfogadunk, melyet egyesületünk működtetésére fordítunk. Az első nyolcvan fő, aki jegyet vált az esti pódiumműsor előtt sorsoláson vesz részt, ahol értékes könyvek találnak gazdára. Ugyanakkor a Székely Napra mesekönyvvel is lehet érkezni, mert az EJKE-Könyvprogram keretében új, vagy kifogástalan állapotban lévő mesekönyveket gyűjtünk, melyeket erdélyi iskoláknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek juttatunk el. A nap folyamán lehetőség lesz – szintén nyereményjáték formájában – Erdély-ismereti tesztek kitöltésére.

Mindenkit szeretettel várunk!

Debrecen, 2015. augusztus 25.

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel:

Csíki András gondnok és Pap Gy. László lelkész

Itt látható PDF formátumban az ünnepély programja:

52-LH-IV-SzékelyNapPrgram-2015 szeptember 5

És itt található a meghívó:

54-LH-IV-SzékelyNapMeghívó-2015 szeptember 5

íme a rendezvény hivatalos plakátja:

51-LH-IV. Debreceni Székely Nap plakát 52-LH-IV-SzNapPlakát

Szeretettel várunk mindenkit.

Reklámok

Állampolgári kezdeményezés Székelyföld autonómiájáért

Hozzászólás


Állampolgári kezdeményezéssel kívánja a parlament elé terjeszteni Székelyföld autonómia-statútumának a tervezetét a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT).

A két szervezet szerdai marosvásárhelyi együttes ülésén közös bizottság létrehozásáról döntöttek, mely a parlament elé terjeszti a székelyföldi autonómiatervezetet. A bizottságba Tőkés László EMNT-elnök és Izsák Balázs SZNT-elnök mellé mindkét szervezet hat-hat tagot delegált, és felkérték az erdélyi magyar pártokat, hogy ők is delegáljanak egy-egy küldöttet. A polgári bizottságnak az lesz a feladata, hogy megszervezze a törvény által előírt százezer aláírás összegyűjtését.

Izsák Balázs elmondta, azért kényszerülnek az állampolgári kezdeményezés eszközével élni, mert a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) felkért képviselői nem nyújtották be újra az SZNT autonómiatervezetét a parlamentben. Az SZNT az ülésen közvitára bocsátotta az autonómiastatútum-tervezet kiegészítését. Izsák Balázs elmondta, az RMDSZ autonómia-statútuma szembesítette azzal, hogy az SZNT tervezetéből hiányzik a székelyföldi igazságszolgáltatási intézményrendszer struktúrája, ezt igyekeznek pótolni.

Az EMNT és az SZNT közös nyilatkozatban fejezte ki, hogy a májusban elfogadott zászlótörvényt korlátozó jellegűnek tekinti, kijelentették, ragaszkodnak a szimbólumaikhoz, és arra buzdították a székelyföldieket és a partiumiakat, hogy használják szimbólumaikat. A Partium zászlaját jelképesen Izsák Balázs SZNT-elnök tűzte ki a teremben, a székely zászlót pedig Szilágyi Ferenc, a Partiumi Autonómiatanács (PAT) elnöke.

Az EMNT és az SZNT vezetői egységes fellépés szükségességét hangsúlyozták az együttes közgyűlésen. Tőkés László, az EMNT elnöke arra emlékeztetett, hogy a két szervezet együtt indult 2003-ban, és évtizedes megosztottság után jutott el újra az összefogáshoz. Úgy vélte, ma az EMNT és az SZNT jeleníti meg hitelesen azokat az autonómiatörekvéseket, amelyeket 1992-ben az RMDSZ fogalmazott meg, de amelytől az RMDSZ azóta eltávolodott. Izsák Balázs SZNT-elnök arra biztatta a két közgyűlés tagjait, hogy fogadják meg: nem fogják megengedni a román államnak, hogy a Székelyföldet olyan közigazgatási egységbe kényszerítse, ahol a magyarok aránya alig 30 százalék.

Több felszólaló is jelképesnek tartotta, hogy a két szervezet a nemzeti összetartozás napja előestéjén tartja együttes ülését. Az ülést levélben köszöntő Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke úgy vélte, hogy az EMNT és az SZNT az egész Kárpát-medencei magyarság számára mutat példát összefogásból. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke köszöntésében úgy vélekedett, az autonómia képviselőit összegyűjtő két szervezetet az értékek és a jövőbe vetett hitük tartja össze, nem pedig a Bukarestben megszerezhető zsákmány.

MTI

Székelyföldi autonómia

Hozzászólás

Gondolkozz! Kapcsolódj be! Terjeszd!

“S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bőrét gyáván nem óvja:
Mint ős-ősére ütött Isten:
A fölséges Tűz csiholója.”

Ady Endre: a Tűz csiholója

Autonóm Székelyföld kell, olyan, amit fent lehet tartani, olyan, amelyik az erdélyi összmagyarságnak is fontos intézményi, kulturális bázisa! Ehhez áldozatokat kell hozni, mindenkinek, aki érintett és nem várakozni, hogy szépen sorjában megszaporodjanak mártírjaink.

Mindenki tehet az autonómiáért! TE IS! Hogy? Támogassuk a Székely Nemzeti Tanács munkáját!

Havi rendszeres jövedelmed 1%-át havonta utald az alábbi számlaszámok egyikére. Állítsd be határozatlan idejű átutalási megbízást, megjegyzés: Székelyföldi Autonómia Alap. Így megszámláltatik a székely és az is, aki igazából – nem csak az elvek, szimbólumok síkján, egyéni vagy „kiscsoportos” szinten – szimpatizál az autonómiamozgalommal.

Asociatia Siculitas Egyesület

Lej: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
OTP Bank Románia – Marosvásárhely

Forint:11705015-20001900
OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió

Miért?

– mert az Székely Nemzeti Tanács több, mint egy évtizedes működése során bizonyította, hogy ténylegesen az autonóm Székelyföldért dolgozik;
– mert a székelyeknek bizonyítaniuk kell, hogy teljes mellszélességgel a területi önrendelkezés ügye mellett állnak;
– mert nem szabad, hogy szétforgácsolódjon a kezdeményezés és mert vesztegetni való időnk már nincsen;
– mert 100%-ban civil kezdeményezésről van szó – a pártpolitikai képviselet elégtelennek bizonyult: tízévente kétszázezerrel fogy az erdélyi magyarság;
– mert a partiumi, bánsági, dél-erdélyi, mezőségi, kalotaszegi, moldvai magyarok érdeke is, hogy a székely területi autonómia megvalósuljon: a román állam keretei között szükséges egy „belső anyaország”;
– mert a székely autonómia precedens értékű lesz más magyarlakta területek számára is;
– mert az autonóm Székelyföld kikiáltása össznemzeti érdek, az egyetemes magyar kultúra szempontjából;
– s mert: “Csak akkor születtek nagy dolgok/ Ha bátrak voltak, akik mertek”

EJKE

www.ejke.hu

Kapcsolódó:

https://www.facebook.com/autonomiaalap

https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=MPEXDpEBKa5EOGNbmrJw6JKwYpzj5I5FAu3tqiqiYVmmYIZsT3YPnSf-KBS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d99e4111b56ef0eae45e68b8988f5b2dd

http://erdely.ma/publicisztika.php?id=185890&cim=tizevente_ketszazezerrel

 

Mellékletek:

SZF1

 

2000px-Flag_of_Szekely_Land.svg

 

SZF

Magyar Világtalálkozó – 2015. május 22-31

Hozzászólás

A levél továbbítását köszönettel vesszük!

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – szabad felhasználásra

 

Május 22-től Budapest, Ópusztaszer, Szeged és a Bereg-vidék ad otthont az V. Magyar Világtalálkozó tíznapos rendezvénysorozatának – Jókai Anna, Kozma atya, Rúzsa Magdolna, a Nemzeti Színház társulata és az Omega Együttes „ A Világ Magyarságáért” kitüntetettek között – Tiszteletbeli Magyar cím amerikai, török és kongói állampolgároknak – Díszvendégek: Afrika, Vajdaság, Törökszentmiklós – A nagy találkozások helyszíne a Világfalu

 

 

Határtalan összefogás értékeinkért

 

Határtalan összefogás értékeinkért – e jelmondat szellemében indul ismét útjára május 22-én az V. Magyar Világtalálkozó eseménysorozata, amely tíz napon át tart Budapest számos helyszínén és több vidéki településen -, hangzott el az Uránia Nemzeti Filmszínházzsúfolásig megtöltött kávéházában tartott nemzetközi sajtótájékoztatón, ahol a Szervezőbizottság tagjai sorra nyújtották át a különféle események meghívóit. Minden műfajban, minden korosztály számára kínálnak programokat a világ számos részéből összesereglő magyarok fesztiválhangulatú találkozóján, amelyen a kultúra, a közélet, a tudomány, a művészet, a civilszféra, az üzleti világ, a hitélet, s és a sport szereplői mutatkoznak be. Három díszvendége is lesz a találkozónak: Afrika, a kontinentális, Vajdaság, a határon túli és Törökszentmiklós, a városi. Idén kiemelt figyelem övezi az ifjúsági korosztályt, valamint a magyarság iránt rokonszenvet érző, baráti kapcsolatokat ápoló külföldieket, s megköszönik mindazoknak önzetlen munkáját, akik a határtalan összefogás szellemében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az élet különböző területein  – hangsúlyozta a rendezvénysorozatot bemutató beszédében dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke.

 

 

Díszünnepség – gálaműsorral, elismerések átadása

 

Hazádnak rendületlenül légy híve!“ címmel, a Szózat vezérgondolatának szellemében a világ öt kontinenséről gyűlnek össze Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az V. Magyar Világtalálkozó résztvevői május 26-án, kedden este 18 órakor. Huszonnégy  történelmi zászló érkezik majd a színpadra ugyanannyi nemzeti viseletbe öltözött zászlóvivővel,majd a papi áldásadást és a köszöntő beszédeket  követően „A Világ Magyarságért” közéleti és művészeti elismerések átadásra kerül sor, amelyet  azok vehetnek át, akik az összmagyarság összefogásának erősítése érdekében az élet különböző területein kiemelkedő munkát végeznek, s hozzájárulnak a magyarság kulturális örökségének gyarapodásához,  az országok közötti civilkapcsolatok elmélyítéséhez. Az elmúlt években többek között olyan személyek vették át az elismerést, mint Kányádi Sándor, Sára Sándor, Böjte Csaba, Buzánszky Jenő, Duray Miklós, Farkas Bertalan, Mága Zoltán, Józsa Judit, Pitti Katalin, Hg. Esterházy Antal, dr. Papp Lajos, Varga Miklós, a József Attila Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház társulata.

 

Idén „A Világ Magyarságáért” közéleti elismerést veszi át: Kozma Imre atya, irgalmas rendi szerzetes, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke; dr. Szakály Sándor történész, az MTA doktora, a Veritas Történeti Intézet főigazgatója; Bánkuty Géza ’56-os szabadságharcos, amerikai magyar közéleti vezető; Zelei József kerékpáros békenagykövet. „A Világ Magyarságáért” művészeti elismerést veheti át: Jókai Anna, a Nemzet Művésze, kétszeres Kossuth-díjas író, költő; Rúzsa Magdolna Fonogram- díjas vajdasági énekes; a Budapesti Nemzeti Színház társulata (a díjat átvesziVidnyánszky Attila igazgató, Kossuth-díjas színházi rendező); az Omega Együttes, (a díjat átveszi Kóbor János Kossuth-díjas énekes, zeneszerző).

 

A Tiszteletbeli Magyar címet azok a nem magyar származású személyek kapják, akik Magyarország és a magyarság javára hosszú idő óta végeznek értékes tevékenységet, Magyarország jó hírnevét erősítik. E díjat az idén hárman vehetik át: Erdal Salikoglu orvos, népzenész, törökállampolgár (az Egri csillagok regény török fordítója); Stephen Spinder fotóművész, képzőművész, táncos, amerikai állampolgár, aki az erdélyi  néptáncról fotóalbumokat adott ki; Irambo Raymund mérnök, kongói állampolgár.

 

Az Összefogás a Magyarságért Díjat kapják: Ernszt Katalin és Nemere László, előadóművészek, az ausztráliai magyarság kulturális kapcsolattartói; Gaál István mérnök, az erdélyi programok szervezője, a csángó Világklubok alapítója; Lovas Ilona külügyi munkatárs, a kárpátaljai Világklubok alapítója.  Valamennyi kitüntetett az elismerő oklevél mellé Józsa Judit erdélyi kerámiaszobrász „Életfa-kereszt – megmaradásunkért” című alkotását kapja ajándékként.

 

Az elismerések átadását követ kulturális gálaműsorban fellépnek: a Budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei és a budapesti XIV. kerületi  Liszt Ferenc Általános Iskola kórusa. Az ünnepség alkalmával megtekinthető Somogyi György fotográfus „Lovas nemzet a magyar!” – című kiállítása, valamint a Bucsi Kultúráért Társulás jóvoltából a felvidéki népviseletekbe öltöztetett babacsaládok várják az érdeklődőket.

 

 

Aranyos-szigeti  Ifjúsági Tábor avatása a Vidék Napján

 

A magyar vidék megmaradásának és fejlődésének lehetőségeire, esélyeire kívánja felhívni a figyelmet a nyitó vidéki rendezvény, a Négyeshatármenti Találkozó. A ” Határtalan összefogás a magyar vidékért” elnevezésű egész napos eseményre május 23-án, a Bereg-vidéken, Aranyosapátiban, az ország egyik legszegényebb településén kerül sor, ahová az öt kontinens képviselői mellett Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről is érkeznek vendégek. A rendezvény alkalmából avatják fel az „Aranyos-szigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábort”, amely a tavaly átadott Faluházhoz hasonlóan civilösszefogással épült fel. Délután szimpoziont rendeznek a magyar vidék fejlődésének lehetőségeiről, kulturális gálaműsor és kirakodóvásár várja a több száz fős vendégsereget.

 

 

Gyere haza, várunk! – Ópusztaszeren

 

Az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark két napos programsorozattal készül hagyományosan az pünkösdi ünnepekre, május 24-én, vasárnap egy történelmi esemény zajlik: az Ányási Kápolna felavatására kerül sor. Előtte pünkösdi körmenetet tartanak a skanzen szakrális útvonalán, majd KissRigó László szeged-csanádi püspök és neves közéleti személyiségek jelenlétében kerül sor a kápolna átadására.

 

Másnap, május 25-én, pünkösdhétfőn az Európai Ifjúsági Találkozó keretében,  egész napos  gazdag programkínálat várja az érdeklődőket, a néphagyományoktól a művészeti bemutatókon át  a lovastornáig és a Pünkösdi Királyválasztásig számtalan eseményre kerül sor. A Rotunda Árpád terme ad otthont a Gyere, haza, várunk!” című konferenciának, amely a tavalyihoz hasonlóan egy közvetlen hangulatú beszélgetés lesz  hazai és külföldi résztvevőkkel arról, mit jelent a szülőföld számukra, kik, miért mennek el a hazájukból, s miért térnek vissza, hogyan építhető a népek, nemzetek közötti barátság?

 

Aznap délután a Szeged belvárosában lévő Lobby Kávézó ad otthont, stílszerűen annak a konferenciának, amely a „Hogyan lobbizunk Magyarországért szerte a nagyvilágban?” címet viseli. A résztvevők több országot képviselnek és a sajátos lehetőségeiket veszik sorra. Este pedig egy emlékmű-avató ünnepség keretében a Csongrád Megyei Világklub és a Szegedi Hagyományőrző Egyesület közös rendezvényére kerül sor. Ugyancsak Szegeden, a Feketesas Szalonban rendeznek a kultúra gazdasági lehetőségeiről fórumot, amelyen látható lesz a Világklub  több mint 200 alkotó művészének festményét  tartalmazó Nívó VilágGaléria gyűjtemény is.

 

 

Konferenciák közéletről, tudományról, gazdaságról

 

Rangos előadói gárda, izgalmas témakörök fémjelzik a Magyar Világtalálkozó hagyományosan kiemelt közéleti rendezvényét, a Társadalmi Párbeszéd Fórumot, a Közép-Európai Club Pannonia (KEP) szervezésében, május 28-29-én, a budapesti Thomas Hotel konferenciatermében. Néhány név a kiváló előadók sorából: dr. Navracsics Tibor,  Európai Uniós biztos, dr. Schöpflin György, az Európai Parlament képviselője, dr. Fazakas Szabolcs, az Európai Számvevőszék Elnökségének tagja, Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja,  dr. Pozsgay Imre, a rendszerváltás meghatározó személyisége, dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, dr. Mikola István, külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár, ifj. dr. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász, dr. Palánkai Tibor akadémikus és mások.

 

Több mint  kétszáz előadó – a Kárpát-medence szinte minden jelentős egyetemi műhelyét is képviselve – mutatkozik be az Óbudai Egyetemen rendezendő kétnapos, Báthory-Brassai konferencián amelynek fővédnöke Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.

 

Az OKISZ-székház ad otthont  május 27-én 14 órától a Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozónak, amelyen a kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségeit veszik sorra rangos hazai és külföldi előadók közreműködésével, a magyar és külföldi cégek, vállalkozások bemutatásával. A konferencia szervezői célul tűzték ki az üzleti, gazdasági kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségét kínálni mindazok számára, akik készek elősegíteni a magyar értékek, termékek, szolgáltatások, találmányok, technológiák és teljesítmények, népszerűsítését, térhódítását és üzleti sikerét megvalósítani szerte a nagyvilágban

 

Részt vesz egy világtalálkozói csoport, zömmel kaliforniai magyarok, a csíksomlyói búcsún, a  Madéfalvi Világtalálkozón, s többen ellátogatnak a hajósi Orbán-napi borünnepre is. A Stefánia Palotában, május 28-án Mága Zoltán ad koncertet Hegedűvel a világ körül címmel, előtte a Józsa Judit Galériában lesz tárlatvezetés és előadás az erdélyi keramikusművész kalauzolásával. Másnap Székelyország Tündérkertje Látványparkalapkő letételére kerül sor a Székely Bujdosó Étterem szomszédságában lévő zöld területen, egy egész napos rendezvénysorozat keretében, este zenés, táncos mulatsággal.

 

Ismét megrendezik a Vallások párbeszéde programot Budapesten, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában, ahol a Világtalálkozóra érkező, különféle vallások civil képviselőinek baráti beszélgetésére kerül sor egy vacsoraest keretében. Az egyházi események sora május utolsó hetének végén folytatódik, hagyományosan ekkor rendezik meg Budapesten, a Szilágyi Dezső téri templomban a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatát – előtte pedig ugyanott a Népfőiskolai Collegium tart ünnepséget.

 

Május 30-31-én, szombaton és vasárnap a  SYMA Rendezvényközpontban  felépített, úgynevezett Világfalu várja vendégeit,  a kiállítókon kívül neves előadók és színes programok fogadják az érdeklődőket. Megtekinthető a Magyar Panoptikum néhány darabja és különféle meglepetések várják a gyerekeket is. Várhatóan sok ezren ellátogatnak ezekre a programokra, amelyek minden korosztálynak, minden műfajban nyújtanak kínálatot. A sajtótájékoztatón jelentették be a Világtalálkozó békeútját: Zelei József kerékpáros békenagykövet a korábbi amerikai, majd ausztráliai-új-zélandi, s Kárpát-medencei útjai után most az I. Világháborús emlékhelyekre viszi el a Világtalálkozó békeüzenetét, Az  „Egy békés Világért” – kerékpáros béketúra, az első világháború 100. évfordulójának emlékére 3000 kilométert tesz meg kétkeréken, felkeresve a keleti front első világháborús emlékhelyet  – a béketúra fővédnöke: dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter.

 

Hagyomány, hogy a Világtalálkozóhoz kapcsolódó egyéb eseményekre is sor kerül több városban, településen, így Balatonlellén, Balatongyörökön, Örkényben,  Esztergomban és Kaposváron. A rendezvénysorozat megszervezésében a több mint egy évtizedes múlttal rendelkező Panoráma Világklub öt kontinens mintegy 80 országát, államát átölelő 175 társklubja mellett számos civilszervezet, intézmény, cég közreműködik – a Szervezőbizottság köszönetét fejezte ki valamennyi közreműködőnek az önzetlen segítségéért!

 

A világtalálkozó kabala állata, a koromfekete Lelle puli, aki 2011. április 1-jén született, és jelképesen a világ magyarságának összetereléséről gondoskodik, akárcsak a szervezők, akik a rendezvénysorozatra elsősorban azokat várják, akiknek fontos a magyarság összetartozása, értékeinek megőrzése. (Az V. Magyar Világtalálkozó részletes programja és érdekességei a www.vilagtalalkozo.hu honlapon olvashatóak.)

 

 

 

 

(El) képzelt Erdély – 2015.05.08

Hozzászólás

Tisztelettel ajánljuk szíves figyelmükbe az EJKE rendezvényét.

EJKE-2015-05-08

 

Lásd: http://ejke.hu/

Boldogasszony (Mária szíve) kápolna

Hozzászólás

Kedves testvéreim!

Mindenki szíves figyelmébe ajánlom az alábbi levelet:

Kedves unitárius Lelki Vezető!

Szíves figyelmébe ajánlom a kápolnaépítési tervünket. Amennyiben lehetősége van rá, legyen a segítségünkre. Már azzal is segíteni tud, ha felhívásomat továbbküldené olyan címekre, ahol érdeklődésre tarthat számot.

Köszönettel: Nagy Balázs

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Békesség Istentől! Isten áldja!

 

A Csíki-havasokban, az Úz-folyó felső folyása mentén a 19. század második felétől Csinód, Egerszék és Lesőd néven egy csángó-magyar tanyavilág alakult ki. Jelenleg a havason 324-en élnek. Ez a száz családot számláló római katolikus közösség megélhetési viszonyok tekintetében talán Székelyföld leghátrányosabb helyzetben lévő magyar néprajzi csoportja. Mégis itt jelenleg is többen születnek, mint ahányan örökre távoznak az élők sorából. Ez példaértékű kell legyen az egész magyarság számára!

A 2014. június 24-én történt balesetem után a jó Isten és Mária kegyelmének, a sok felém áramló szeretetnek meg az értem mondott imáknak köszönhetően viszonylag rövid idő alatt visszanyertem az emlékezetemet, és fizikailag is teljesen rendbe jöttem. Tavaly Nagyboldogasszony napján feleségemmel együtt megfogadtuk, hogy az 5 hektáros kertünk délkeleti sarkába egy ökumenikus kápolnát emelünk. Ez a kápolna fenyőfa rönkökből lesz építve és élő teteje lesz, azaz a födémje be lesz gyepesítve. Az 5 m átmérőjű kápolna tervezője és építésének irányítója Bara Gergely rönkház építő szakember, szentélyének berendezője Hajas László székelyudvarhelyi fafaragó művész.

A kör alakú kápolna  8 hatalmas, 60-70 cm átmérőjű, függőlegesen felállított rönk köré lesz építve. A rönkök közét mintegy ezer darab 35 cm hosszú, kéregtelenített gömbfából rakjuk ki. A fákat agyag fogja össze. Az épület alját agyaggal döngöljük, amire azÚzból összegyűjtött lapos kövek kerülnek. Lesz benne egy 77 cm magas Mária-szobor, amely a Szűzanyát áldott állapotban, mosolygó arccal fogja ábrázolni. Az épület kívülről is jelezni fogja ökumenikus jellegét, s kápolnában helyet kapnak a magyar protestáns történelmi egyházak jelképei is. A kápolna bejárati ajtójának külső felületén az Egy az Isten felirat lesz olvasható.
A kápolna ökumenikus jellege azt hirdeti, hogy a magyarság esetében a vallásfelekezeti sokszínűség ne gyengítsen, hanem erősítsen bennünket. Máriát minden magyar magáénak érezheti, hiszen Szent István felajánlása óta az ő oltalma alatt áll Magyarország. Mária áldott állapotban való megjelenítésének fő üzenete, hogy a  MAGYAR ANYÁK méhében van a nemzet jövője. Ha mosollyal az arcukon vállalják a második, harmadik és többedik gyermeket, akkor megállítható a rohamos népességfogyás, sőt gyarapodó nemzetté válhatunk. Azzá kell válnunk!
Csinód példa arra, hogy nehéz körülmények között is képes egy közösség a gyarapodásra. Ha ez működik kicsiben, akkor nemzeti szinten is működnie kell, amennyiben képesek vagyunk hinni benne. Mi hiszünk ebben és bízunk abban, hogy egyre többen lesznek akik hittel és cselekedettel bizonyítani fogják, hogy a Kárpát-hazában van magyar jövendő.

A kápolna felszentelését 2015. augusztus 29-re (szombat) tervezzük. Szentbeszédet mond Böjte Csaba testvér, a kápolnát a római katolikus szertartás után megáldja Szövérffi István református lelkész és Fekete Levente unitárius lelkész. Az avató ünnepségre meg kívánjuk hívni azt a több száz embert, akik a tavalyi válságos helyzetünkben mellénk álltak, segítettek, imádkoztak értünk, mindazokat, akik segítségünkre vannak és lesznek a kápolna építésében, és természetesen a tanyavilág népét. 

Az építkezés május közepén kezdődik. Mi önerőből a faanyag beszerzését tudjuk vállalni. Többen jelentkeztek hétvégi kalákára. A kegyszoborra, oltárra és egyéb berendezési tárgyakra, a nyílászárókra, a tető vízhatlan szigetelésére még nincs meg a keret.

Ezért segítséget kérünk mindazoktól, akiknek lehetőségük van rá, hogy járuljanak hozzá a kápolna kivitelezéséhez! A támogatók neve megörökítésre kerül a kápolna belső falfelületén, a bejárattól jobbra, a rönkkorongokon.

Ha segítséget kapunk, akkor sikerül az idei felszentelés. Amennyiben teljesen önerőből kell megépítsük, akkor a felszentelésre csak 1-2 év múlva kerülhet sor. Jó volna, ha idén be tudnánk fejezni a kápolnát, hiszen éppen most félezer éves a Csíksomlyói Madonna.

A kápolna célja:

A tervezett Boldogasszony (Mária szíve) kápolnát nemcsak a villámcsapás utáni felépülésem okán megfogalmazódott hálaérzetből akarjuk megépíteni, hanem közösségi jövőépítő szándékkal is. Ide jöhet bárki imádkozni, hálát adni, megnyugodni, feltöltődni, gyógyulni. A Mária-út mentén fekvő kertünkben eddig is sok ember érezte jól magát, sikerült feltöltődnie, s közelebb kerülnie Istenhez. Éppen ezért a kertünket tájrendező szakember segítségével a SZERETET ÉS MEGBOCSÁJTÁS KERTJÉVÉ kívánjuk alakítani. Ebben segítségünkre lesz Herczeg Ágnes budapesti tájépítő mérnök, az Ars Topia Alapítvány vezetője. Ebben a kertben már történtek csodák és hiszünk abban, hogy aki majd a jövőben ide elzarándokol, meg fog erősödni a hitében és a magyarságában. Azt is tudjuk, hogy mennyire fontos az életünkben a megbocsájtás, amire sokaknak szükségük van. Itt elengedheti bárki a negatív érzéseit és helyet adhat szívében a szeretetnek.  Abban is hiszünk, hogy az itt tartandó miséknek, istentiszteleteknek, egyéni és közösségi imádkozásoknak, beszélgetéseknek, együttléteknek köszönhetően a magyarság lélekszámában is gyarapodni fog.

 

Szeretettel és köszönettel: Sepsiszéki Nagy Balázs

Csinód, 2015. február-április

Melléklet: A feleségem által készített vízfestmény a megálmodott kápolnáról

Képek a tájról: a www.uzvolgye.info honlapon

Támogatási szándék bejelentése: bioversum@gmail.com  címen vagy a

00-40-760/779835-ös telefonszámon”

Boldogasszony kapolna

Hozzászólás

Tisztelt Lelkész Úr!

 

Az alábbi témában szeretnénk együttműködést kezdeményezni Önnel, egyházával.

 

Az Emberi Erőforrás Minisztériumával közösen, és Balog Zoltán miniszter úr fővédnöksége alatt ez év tavaszán elindítunk egy országos, mintegy 11 megyeszékhelyű várost érintő, társadalmi célú gyerek-családi programsorozatot. 

 

A „Színezd át” kampány kísérletet tesz arra, hogy az előítéletek által érintett csoportok tagjait sokszor megbélyegző szemléletmódunkon változtassunk, hogy az legalább az új, legfiatalabb generációkat ne fertőzze tovább. Ők, a fiatalok még észrevehessék, hogy lehetséges úgy együtt élni, hogy létünket áthatja, színezi, minőségileg mássá teszi az együtt és egymásért gondolkodás.

A „színezd át” mottó a megkövesedett gondolataink és látásmódunk felülbírálását, a világról alkotott képünk és értékítéletünk megkérdőjelezését, újragondolását kéri. 

 

Célunk, hogy megmutassuk, ugyanolyan emberek vagyunk, több az azonosság bennünk, mint a különbözőség. Az azonosságok pedig egyenes útként vezethetnek a „barátságok” megszületéséhez, hiszen a barátainkat nem ítéljük meg.

 

A kampány során úgynevezett „hősöket”, mintákat kívánunk állítani a kirekesztettek közé tartozó de a többségi társadalom által már elfogadott, szeretett személyiségek bevonásával. Ők azok, akik mindannyiunk büszkeségei, ők azok akik elért eredményeik révén példát mutathatnak a kitörés számos lehetőségére, és egyben általuk megkérdőjeleződnek a többségi társadalomban elterjedt sztereotípiák, előítéletek.

 

Országos turné

 

A kampány bejárja az országot. Egész napos gyerek illetve családi program keretében próbálja felhívni a figyelmet a tolerancia, az elfogadás fontosságára, a gyermeki barátságok tisztaságán, elő-ítéletmentességén keresztül. 2015 május végétől kezdődően év végégig 10+1 nagyváros főterére látogat el a „Szinezd át” kampány.

 

Célcsoport:  ovódás, általános iskolás gyerekek és szüleik, nagyszüleik / 4-től 90 éves korig

 

Turné állomások:  

 

    Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Kaposvár

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Szolnok

Veszprém

 

Játékos formában próbáljuk szemlélteni a mindannyiunkban meglévő azonosságokat, az emberi együttműködések formáit. Kísérletet teszünk annak bemutatására, hogy együttélésünkben ne a konfliktusok legyenek a meghatározók, hanem úgy lássuk és láttassuk egymást, hogy mindennapi életünket is hassa át ez az együtt és egymásért gondolkodás.

 

A programban a helyi pogármesterek a rendezvények házigazdái. A szakmai “felügyeletet” pedig felkért, a társadalomban köztiszteletnek örvendő személyiségek látják el, városonként más és más.  Akiket már felkértünk:

 

Miklósa Erika

Ráckevei Anna, színésznő és színházigazgató

Görbicz család (Görbicz Anita és Vincze Ottó)  

Demjén Ferenc

Hosszú Katinka

Kiss Rigó László püspök

Madaras Norbert (vízilabda)

Szakály György

Vastag Csaba

Tóth Kriszta

Drávucz Rita

 

A programsorozat részét képezi a 2014 Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében bemutatásra került Somnakaj, első gipsy musical. A produkció, a nagy közönség sikernek köszönhetően már számos további előadást élt meg a Művészetek Palotájában. Az előadás a roma kultúrát magas művészi szinvonalon, neves és elismert művészek közreműködésével mutatja be, mely képes az előítéletek enyhítésére.

 

Az együttműködés keretein belül segítségüket kérjük abban, hogy a program minél több családhoz eljuthasson, hogy minél többen ellátogathassanak rá.

 

A program részletesebb leírását mellékeltük. 

 

Üdvözlettel

Üdvözlettel

Stromajer Andrea

Tel.:  (36) 70 77-11-495 
Mail: oromtanc1@gmail.com

Web:  www.somnakaj.com

 

Lásd hivatalos tájékoztató:

SZÍNEZD ÁT

Older Entries Newer Entries