Kezdőlap

Húsvét – 2018

Hozzászólás

Itt hallható az ünnepi beszéd:

 

Itt pedig olvasható az úrvacsorai ágenda is:

https://papgylaszlo.wordpress.com/2-munkaim/beszedek-2/unnepi-beszedek/husvet/husvet-2018/

Karácsony – 2012

Hozzászólás

Itt olvashatók az ünnepi beszédek

Őszihálaadás – 2012

Hozzászólás

Itt olvasható a beszéd és ágenda:

Őszihálaadási beszéd és ágenda – 2012

Doktorok Kollégiuma – Révkomárom – 2012

Hozzászólás

DC- 2012 Révkomárom

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ DOKTOROK KOLLÉGIUMA

VALLÁSI NÉPRAJZI SZEKCIÓ

RÉVKOMÁROM

SELYE JÁNOS EGYETEM 2012. AUGUSZTUS 21-25.

Természetesen, mint mindig első nehézségeket az eligazodás jelentette. Bár itthonról úgy indultam, hogy felkészültnek hittem magam, ebben mégis csalatkoznom kellett, amikor az interneten is megtalálható térképpel megérkeztem a „helyszínre”. Sosem voltam kárörvendő és így inkább magamon sem csodálkoztam, amikor mások is közölték – régi ismerősök – hogy ők is nehezen igazodtak el a megadott információk alapján.

Jó benyomásként tárolhattam emlékeim közé, hogy sajátkészítésű térképemmel olyan embereket sikerült segítésre bírnom, akik készséggel, nehezen ugyan, de sikeresen elmondták, hogy milyen irányban kell haladnom ahhoz, hogy megtaláljam a keresett egyetem főépületét.

Miután sikeresen megérkeztünk a jelentkezési helyünkre, nem sok huza-vona után, kézbevettük az étkezési jegyeket, és indulhattunk szálláshelyünk megkeresésére. Tény, hogy korábbi tapasztalatainkra figyelve nem engedtünk mindent a véletlenre, hanem bevásárolva, piknik kosárral megrakodva érkeztünk a szálláshelyre. Ez nem azt jelenti, hogy éheztünk volna a múltban valamelyik DC konferencián, hanem volt rá eset, hogy kimaradt (nem a mi hibánkból) az első étkezés és bizony a gyomor megköveteli a magáét. Miután biztonságba helyeztük csomagjainkat és az ennivalót, lassan elérkezett a vacsora ideje. Ezt megelőzően viszont arra gondoltunk, hogy részt veszünk az előző nap záró áhítatán, hiszen, ha már ott vagyunk, akkor illő dolognak tartottuk. Sajnos, kissé felgyorsultak az aznap délutáni események és a programtól eltérően korábban megtörtént már az áhítat. Így nem maradt más hátra, mint hogy megnéztem a rendelkezésre álló technikai felszerelést, majd tágas, kényelmes körülmények között elfogyasztottuk a konferencián való részvételünk első vacsoráját.

Vacsora után rögtönzött bemutatóra került sor. Idegenvezetőnk megismertetett Révkomárom néhány történeti jellemzőjével, évszámokkal és legendákkal fűszerezve, majd rövid sétára vitt, melynek során néhány fontos épületről, szoborról és emlékhelyről beszélt. Megmutatta a város millennáriumi parkját is, ahol új, de egyben mégis régi külsővel épülnek a lakóházak.

*


Másnap reggel(ivel) kezdődött a konferencia.

Az áhítatot követően egy előadásra került sor, majd részt vettem a DC plenáris ülésén. Ebéd után meglátogattuk az erődöt, mely múltjával és 200 ezer katona befogadásának képességével, valamint nagyon lepusztult állagával egyaránt elkápráztatott.Mellékelem a hivatalos bemutató magyar nyelvű kiadványát, bár ezen egyáltalán nem is sejthető mindaz, amiben részünk volt a lepusztult vár megtekintése során. Vezetőnk egy óra leforgása alatt vezetett végig az épület monstrumon, ahol időnként hatalmába kerített a múlt dicsősége, máskor viszont a kommunista rendszer, közelebbről a szovjet katonaság jelenlétének máig látható jelei.

Természetesen érdeklődtünk arról is, hogy az állam, közelebbről azok, akik felügyelik az épületet látnak-e valamilyen lehetőséget arra, hogy valamikor elvégezzék az euro milliárdokat igénylő javításokat? A válasz egyértelmű volta abban a tekintetben is, hogy igen, viszont arra vonatkozóan is, hogy nem tudják mikor fog rendelkezésre állni az a komoly pénz mennyiség. Tény, hogy az épületben egyetlen bútordarabot sem láttunk, amit azzal magyaráztak, hogy nem is igen volt szükség rá, hiszen a katonáknak és a lovaknak, később a tankoknak, fegyvereknek és lőszernek biztosított helyiséget. A történelmi múlt katonaságának berendezése, illetve kellékeik nyomtalanul eltűntek, a szovjet katonaság viszont magával vitte a sajátját.

A délutáni program előadásommal kezdődött. Korábbi egyeztetéseink során két előadást ajánlottam fel szekciónk elnökének, aki úgy döntött, hogy a bágyoni iskoláról tartsak ismertetőt. Ennek eleget is tettem és szeretettel tártam a hallgatóság elé az „Iskola és oktatás a Bágyoni Unitárius Egyházközségben” c. előadásomat.

Lásd a bemutató!

Iskola és oktatás a Bágyoni Unitárius Egyházközségben – PPT

Az előadás PDF formátumban itt olvasható:

Iskola és oktatás a Bágyoni unitárius Egyházközségben

Sajnálom, hogy időhiány miatt nem kerülhetett sor az utolsó fejezet bemutatására.

A nap folytatásaként sir került egy kirándulásra, melynek során borkóstolóra került sor, valamint megnéztünk egy igen értékes baba-kiállítást, ahol megszemlélhettük a felvidék egyes tájegységeinek díszes népviseletét. Sok érdekessége volt ennek a múzeumlátogatásnak, de többek között az, hogy a baba-ruhák eredeti méreteit viselték, illetve többnyire azok készítették.

Hamarosan a fényképek is feltöltésre kerülnek:

A konferencia utolsó napjának reggelén én tartottam az áhítatot. Eredetileg kettővel készültem, de nem volt szükség mindkét szolgálatra.

Az áhítat alább olvasható PDF formátumban.

Áhítat a Doktorok Kollégiumában – 2012

A nap folyamán még két előadást hallgattunk meg, illetve részt vettünk a DC zárásán. Ezt követően megebédeltünk és Budapest irányába elindultunk hazafelé.

Meggyőződésem, hogy unitárius lelkészként helyem van ezen a konferencián, melyet évente megszerveznek. Jelenlétem nemcsak egyéni hírnevemet gyarapítja, hanem minden egyes alkalom jó ok arra, hogy megismerjék a konferencia résztvevői egyházunk alapelveit és azokat az igazságokat, melyek vallásunkat jellemzik. Egyben lehetőség nyílik arra is, hogy eloszlassunk néhány tévhitet, melyet valamilyen módon összekötnek, vagy azonosítanak az Unitárius Egyházzal, vagy hitelveinkkel. Röviden azt mondhatom, hogy a nem létező missziónknak egyik komoly lehetősége rejlik abban, hogy évente aktívan részt veszek a Doktorok Kollégiuma Vallási Néprajz szekciójának ülésén.

Debrecen, 2012-08-26-án.

Atyafiságos tisztelettel: Pap Gy. László

További felvilágosításért nyugodtan folyamodhat az elérhetőségek valamelyikén, vagy a papgylaszlo@gmail.com email címen.

82. Könyvhét

Hozzászólás

Az alábbi hivatkozáson olvasható a hivatalos meghívó:

Meghívó 2012-82. Könyvhét

Ébredések a Zsidó-Hegy árnyákában című könyvem  a 82. Könyvhét alkalmából

 Dedikálás

Kányádi Sándor, Pécsi L. Dániel és Gergely Felícián társaságában

“Jelképében is él a nemzet”

 

“Jelképes” beszélgetés

Figyelek

A nemzeti összetartozás napja

Hozzászólás

Az alábbi hivatkozáson megtekinthető a hivatalos felhívás:

KMBT-ÖsszetartozásNapja

Itt olvasható a beszéd

Istentiszteleti napló 2008 óta

Hozzászólás

Kedves olvasó!

Minden bizonnyal néhány óra munka áll e közlemény mögött, de már most is úgy hiszem, hogy megérte a fáradság.

Elmondom, hogy minden rendszeresen prédikáló papnak létezik egy ún. istentiszteleti naplója, ahová bejegyzi a soron következő szolgálatokat, nem ritkán személyes jellegű feljegyzéseit.

Azt mondjuk a hétköznapok rendjén, hogy valakit lehet szeretni, vagy nem. Vajon így van-e ez a prédikációk esetében? Megtörténik, hiszen könnyedén azonosítják sokan a beszédet azzal az emberrel, akinek szájából hallják. Első “ingerük” következtében elutasító magatartást tanúsítanak és többé nem járnak utána, hogy változtassanak véleményükön. Ez még nem is annyira baj, mint az, amikor kijelentik, hogy nem szeretik valamelyik szónok prédikációit. Arról viszont szót nem ejtenek, hogy miért. És arról sem tesznek megjegyzést, hogy többet hallottak-e két-három beszédénél.

A fenti tény erősíti eredeti célomat, hogy az, aki rászánja magát és tüzetesen szeretné megismerni a debreceni szolgálataim mondanivalóját, az egy helyen megtalálhatja az alkalomra szóló utalásokat (linkek). Ha csakugyan elolvasta a több, mint 205 bejegyzést, akkor ismét véleményt formálhat arról az ügyről, melyet folytatok Isten igájában 2008 óta a debreceni unitárius egyházközségben.

Kellemes időtöltést kívánok: Tisztelettel:

Pap Gy. László

2008.

Sor

Idő

Elhangzott beszéd  címe és hivatkozása (linkje)

1

*

Febr. 3

Hirdetem az örömüzenetet – általános

2

*

Febr. 17.

Még egyszer a hit, remény, szeretetről – általános

3

*

Febr. 20.

Atyám, ha lehetséges – emlékbeszéd

4

*

Márc. 2

Küldetésünk beteljesítése – általános

5

*

Márc. 16

Hozsánna, Uram segíts – virágvasárnap

6

*

Márc. 23

Drága, illatos olaj – húsvét

7

*

Márc. 23

A templom megtisztítása – húsvéti ágenda

8

*

Márc. 23

Isten ajándékai – keresztelési

9

*

Ápr. 26

Noémi

10

*

Máj. 11

Pünkösd – 2008

11

*

Máj. 11

Pünkösdi ágenda

12

*

Jún. 8

Papok, pásztorok

13

*

Júl. 11

Isten szavának hirdetése

14

*

Júl. 20

Pillanatnyi szenvedésünk

15

*

Júl. 27

Lélek és örökélet – világtalálkoz

16

*

Aug. 17

Ti vagytok a föld sója

17

*

Aug. 24

Világosság, avagy a nap – általános

18

*

Szept. 7

Isten lelke vezérel – általános

19

*

Szept. 12

Mézán Józsefné – temetés

20

*

Szept. 14

Kötelékek – általános

21

*

Szept. 21

Békesség – általános

22

*

Szept. 28

Elég, ami van – őszihálaadás

23

*

Szept. 28

Őszihálaadási ágenda

24

*

Szept. 28

Pásztorlevél – őszihálaadás – 2008.

25

*

Okt. 5

Kovász a szabadságból – Október 6

26

*

Okt. 12

Hitünkről szólunk – általános

27

*

Okt. 19

„Menekülés az igazságos Istenhez” – Október 23

28

*

Okt. 25

440 év hivatalos tudósítása

29

*

Okt. 26

Isten – általános

30

*

Nov. 2

Halottak napja – 2008

31

*

Nov. 9

Lelki békesség – általános

32

*

Nov. 16

Dávid Ferenc emlékbeszéd

33

*

Nov. 23

Eltűrt szenvedés – általános

34

*

Nov. 30

Az őrálló – advent

35

*

Dec. 14

Jézus – advent

36

*

Dec. 21

Adózzunk…! – advent

37

*

Dec. 24

Jézus-3 – Karácsony ünnepszombat

38

*

Dec. 25

A szeretet – karácsony

39

*

Dec. 28

Mulandóság – óévi

2009.

40

*

Jan. 4

Jövőbenézés – újévi

41

*

Jan. 11

A lélek – általános

42

*

Febr. 1

Isten a mi hajlékunk – általános

43

*

Febr. 15

Isten, az élet forrása – általános

44

*

Márc. 1

Az áldás – általános

45

*

Márc. 8

Igazságszolgáltatás – hiterősítő

46

*

Márc. 15

Igazság, hűség, alázatosság – Március 15

47

*

Márc. 22

Igaz, vagy hamis teremtmény – hiterősítő

48

*

Márc. 29

Egységesek Jézus követésében – általános

49

*

Ápr. 5

Virágvasárnap – 2009.

50

*

Ápr. 12

Hiszünk az örökéletben – húsvét

51

*

Ápr. 12

A szeretet iskolája – húsvéti ágenda

52

*

Ápr. 19

Mit kívánsz? – hiterősítő

53

*

Ápr. 26

Megszabadító reménység – hiterősítő

54

*

Máj. 3

Hálacsók – Anyák Napja

55

*

Máj. 31

Pünkösdi közösség – pünkösd

56

*

Máj. 31

Pünkösdi lelkület – pünkösdi ágenda

57

*

Jún. 26

Igazságszeretet – temetés

58

*

Jún. 28

Megjutalmazott imádság – általános

59

*

Júl. 12

„Nézd, itt vagyok” – búcsú

60

*

Júl. 13

Szeretet szolgálat – temetés

61

*

Júl. 19

Konfirmáció – 2009

62

*

Júl. 19

Konfirmációi ágenda

63

*

Júl. 26

Isten akaratának cselekvése – általános

64

*

Aug. 9

Találkozás – általános

65

*

Aug. 30

Kárpátmedencei magyarság – imanap

66

*

Szept. 11

Yvett és Patrick – keresztelés

67

*

Szept. 27

Hálaadás kéréssel – őszihálaadás

68

*

Szept. 27

Lelkiismereti ítélet – őszihálaadási ágenda

69

*

Szept. 27

Ígéret Istennek – keresztelés

70

*

Okt. 11

Isten, a mindenható – általános

71

*

Okt. 25

1956-2009 – Október 23

72

*

Nov. 1

Halottak napi megemlékezés

73

*

Nov. 11

Éhség és szomjúság – Dávid Ferenc emlék

74

*

Nov. 29

Út 1 – általános

75

*

Dec. 6

Út 2. – általános

76

*

Dec. 13

Egyesülés

2010.

77

*

Jan. 3

Megújul minden – újév

78

*

Jan. 10

„Jaj a gonosz pásztornak” – általános

79

*

Jan. 17

Isten tanít meg bennünket – általános

80

*

Jan. 24

Félelem nélkül – általános

81

*

Febr. 7

Valami mindig hiányzik – általános

82

*

Febr. 21

A szeretet szava – hiterősítő

83

*

Febr. 28

A szétosztott haszon – hiterősítő

84

*

Márc. 6

EKT -ra

85

*

Márc. 7

Szeretet – tartozékok – hiterősítő

86

*

Márc. 14

Márciusi hangulat – Március 15

87

*

Márc. 28

Minden a miénk – emlékbeszéd

88

*

Ápr. 4

Tanúságtétel – húsvét

89

*

Ápr. 4

Újjászületés – húsvéti ágenda

90

*

Ápr. 11

Tapintatos szeretet – általános

91

*

Ápr. 18

Örvendező szeretet – általános

92

*

Ápr. 25

Mindent a szeretetért 1. – általános

94

*

Máj. 2

Mindent a szeretetért 2. – Anyák Napja

95

*

Máj. 9

Valami véget ér – általános

96

*

Máj. 16

Töredékes és tökéletes – általános

97

*

Máj. 23

Isten lelke rajtunk – pünkösd

98

*

Máj. 23

Van szentlélek – pünkösdi ágenda

99

*

Máj. 30

Gyermekszokás – általános

100

*

Jún. 13

Homályos látás – általános

101

*

Jún. 20

Élő szeretet – általános

102

*

Júl. 4

A hit erősekké tesz – általános

103

*

Júl. 11

A föld – általános

104

*

Júl. 18

Kereszténység 1 – általános

105

*

Júl. 22

Kereszténység 2 – általános

106

*

Aug. 1

Kereszténység 3 – általános

107

*

Aug. 8

Kereszténység 4 – általános

108

*

Aug. 22

Türelem – általános

109

*

Aug. 29

A hatalom – 3 – általános

110

*

Szept. 5

Az erős és erősebb – 4 – általános

111

*

Szept. 11

Sára – keresztelés

112

*

Szept. 12

A szív – 5 – általános

113

*

Szept. 19

A száj – 6 – általános

114

*

Szept. 26

Hálaadás 2010. – Őszihálaadás

115

*

Szept. 26

Csodatevő kenyér – őszihálaadási ágenda

116

*

Okt. 3

Atyám háza – általános

117

*

Okt. 10

Szívemben emlékezem – emlékbeszéd

118

*

Okt. 17

Jézus – 7 – általános

119

*

Okt. 24

A pásztor – 8 – általános

120

*

Okt. 31

Reformáció

121

*

Nov. 7

Hajnalcsillag – 9 – általános

122

*

Nov. 14

Dávid Ferenc 2010

123

*

Nov. 21

A forrás – 10 – általános

124

*

Nov. 23

Forgács Sándor – temetés

125

*

Nov. 28

A forrás – 11 – adventi

126

*

Dec. 5

Alfa és Omega – adventi

127

*

Dec. 12

Az embernek fia – adventi

128

*

Dec. 15

Szeretetünk békéje – temetés

129

*

Dec. 19

Embernek fia – 14 – adventi

130

*

Dec. 24

Hit, remény, szeretet – konfirmáció

131

*

Dec. 24

Egy falat kenyér – konfirmációi ágenda

132

*

Dec. 25

Égő szív, lángoló lélek – karáécsonyi

133

*

Dec. 25

Panasz – karácsonyi ágenda

2011.

134

*

Jan. 2

Fogadalom, ígéret, eskü – újévi

135

*

Jan. 9

Őrálló – általános

136

*

Jan. 16

Szabadság – vallásszabadság

137

*

Jan. 23

Állapotok – általános

138

*

Jan. 30

A próféta cselekvés közben – általános

139

*

Febr. 6

Mivel vádoltok? – általános

140

*

Febr. 13

A próféta cselekvés közben – 18 – általános

141

*

Febr. 20

A próféta cselekvés közben – 19 – általános

142

*

Febr. 27

A pártos ház – általános

143

*

Márc. 3

Találós mese – általános

144

*

Márc. 13

A szőlőtő – Március 15

145

*

Márc. 18

Adomány, szolgálat és jel – hiterősítő

146

*

Márc. 27

Intés és megbocsátás – általános

147

*

Ápr. 3

Merész bizonyságtevés – általános

148

*

Ápr. 10

Elszántság – általános

149

*

Ápr. 17

Jeruzsálem siratása – virágvasárnap

150

*

Ápr. 24

Megtévesztés nélkül – húsvét

151

*

Ápr. 24

A kenyér és a bor – húsvéti ágenda

152

*

Máj. 1

Anyák Napja 20112. A tékoabeli okos asszony

153

Máj. 8

3. A szegény és báránykája – példabeszéd

154

máj. 15.

4. Bogáncskóró és cédrusfa – példabeszéd

155

máj. 22.

5. A megrothadt öv – példabeszéd

156

Máj. 29

6. A nagy saskeselyű példázata

157

Jún. 5

7. – Papok, pásztorok – példabeszéd

158

*

Jún. 12

Egyetértés – pünkösd

159

*

Jún. 12

Egy kenyér – pünkösdi ágenda

160

Jún. 19

A magvető – példázat

161

Jún. 26

08 – A búza és a konkoly – példázat

162

Júl. 3

Falutalálkozó

163

Júl. 10

A mustármag

164

Júl. 17

A kovász – példázat

165

Júl. 24

Az elrejtett kincs– példázat

166

Júl. 31

Az igaz gyöngy– példázat

167

Aug. 7

A háló– példázat

168

*

Aug. 14

Az édesapa régi és új kincse– példázat

169

*

Aug. 21

Az el nem rejtett világosság– példázat

170

*

Aug. 28

Az engedetlen testvérek– példázat

171

*

Szept. 4

A szőlőmunkások– példázat

172

*

Szept. 11

A királyi menyegző– példázat

173

*

Szept. 18

A tíz szűz– példázat

174

*

Szept. 25

Folytonos hálaadás – őszihálaadás

175

*

Szept. 25

Bővelkedő hálaadás – őszihálaadási ágenda

176

*

Okt. 2

Új és ó posztó és tömlő

177

*

Okt. 6

Tanúbizonyság – Október 6

178

*

Okt. 23

A hatalom megdöntése – Október 23

179

*

Okt. 30

Az éltető lehelet – halottak napi

180

*

Nov. 6

26 – A két adós

181

*

Nov. 13

Az irgalmas szamaritánus

182

*

Nov. 20

Az elveszett juh

183

*

Nov. 27

Adventi első fénysugár – advent

184

*

Dec. 18

A szív szándéka – advent

185

*

Dec. 25

Isten gyermekei vagyunk – karácsony

186

*

Dec. 25

Az Úr kenyere – karácsonyi ágenda

Példázatok:

Ószövetség:

187

aa *

Példabeszéd – 1

188

*

2. A tékoabeli okos asszony

189

*

3. A szegény és báránykája – példabeszéd

190

*

4. Bogáncskóró és cédrusfa – példabeszéd

191

*

5. A megrothadt öv – példabeszéd

192

*

6. A nagy saskeselyű példázata

193

*

7. – Papok, pásztorok – példabeszéd

Újszövetség

194

*

A szívtelen szolga

195

*

A kérő gyermek

196

*

Az el nem rejtett világosság

197

*

Az elveszett juh

198

*

A farizeus és a vámos

199

*

A királyi menyegző

200

A tíz szűz

201

*

A világosság és a szem

202

*

A magvető

203

*

A mustármag

204

*

A kovász

205

*

Az elrejtett kincs

206

*

Az igaz gyöngy

207

*

Az édesapa régi és új kincse

208

*

A háló

209

*

A szőlőmunkások

210

*

Az engedetlen testvérek

211

*

Új és ó posztó és tömlő

212

*

Az irgalmas szamaritánus

213

*

A hűtlen intéző

*************

214

*

03 – Két úr szolgálata

215

*

06 – A tereken játszó gyermekek

216

*

08 – A búza és a konkoly

217

*

24 – A magától növekedő mag

218

*

26 – A két adós

219

*

28 – Az alkalmatlankodó barát

220

*

30 – A gazdag

221

*

31 – A zárt ajtó

222

*

32 – Toronyépítés

223

*

33 – A hadba vonulás

224

*

34 – A főhelyek keresése

225

*

37 – A hűtlen intéző

*

A példázatok, illetve példabeszédek mind elhangzottak egy-egy szolgálat keretében

2012. – Hamarosan megtekinthető lesz!

Older Entries