Kezdőlap

V. Székely Nap

Hozzászólás

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2016. szeptember 3-án rendezi, az V. Székely Napot. A világ parázslik, Románia folyamatosan próbára teszi az erdélyi magyarságot és a székelyek magyar jövőjükért küzdenek. Szenteljünk egy napot a székely-magyaroknak, nézzük meg mi történt az elmúlt egy évben Székelyföldön és milyen kilátások mutatkoznak?

A kulturális műsorok mellett Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke ismerteti Székelyföld területi önrendelkezésért folytatott küzdelmének helyzetét.

S, hogy ne hagyjuk a harangokat elnémulni az idei rendezvény bevételét a nyárádszeredai unitárius templom harangjának elkészítésére ajánljuk fel – annak ellenére, hogy Bocskai István fejedelem maga nem volt unitárius, de személye összeköti a Nyárádmente fővárosát és a cívisvárost.

Időpont: 2016. szeptember 3., szombat 14.00-20.00

Helyszín: Debrecen, Hatvan utca 24. – Unitárius Egyházközség

Belépődíj (14 év felett) 1.000.-Ft.

EJKE

www.ejke.hu

SZÉKELY NAP

Húsvéti pásztorlevél

Hozzászólás

 

„A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: Mit keresitek a holtak között az élőt?” (Lk 24,1-5)

 

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Az est sötétségében a csillag fénye örömmel töltötte el mindazokat, akik látták a csillagot, mely utat mutatott a jászolbölcső fele. Évezredek óta ez a karácsonyi üzenet. Húsvét reggelén a fény, a világosság, az élet, az isteni szeretet győzelmét köszönjük meg teremtő és gondviselő Atyánknak.  Húsvétban, a szüntelen változás és mulandóság között az örökkévaló világosság diadalát ünnepli az Istenben bízni tudó ember. Erre tanított, figyelmeztetett a Názáreti Jézus. Nemcsak ott és akkor, hanem azóta is. Akik követőinek és tanítványainak tudják magukat, az Istentől kapott világosságnak, fénynek a hordózói akarnak lenni. „Ti vagytok a világ világossága…” (Mt 5,14) tanítja Jézus, és így szól Pál apostol is: „Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok….” (1Thessz 5,5) Ez a húsvét örök örömüzenete!

A Názáreti Jézus Isten örökkévaló szeretetét tette nyilvánvalóvá életében és tanításában. A keresztfán imádkozni tudó Mester a feltétel nélküli Istenbe vetett hit örök példája, aki a szeretet erejének felismerésére, hordozására és továbbadására tartotta képesnek az embert. A szeretetben való élet juttatja el az embert egy „magasabb” szintre ebben a szüntelenül változó, alakuló világban, és teszi képessé Isten gyermekét arra, hogy az egymásnak feszülő ellentétek között megteremtse a harmóniát. Ez által a szeretet által lesz emberibb és Istennek tetszőbb a világ. Ezt a szeretetet nem lehet keresztre feszíteni, koporsóba zárni. Ez a szeretet a nagypénteki gyász feletti, és az első húsvéti reggeltől e szeretet a mindenek feletti győzelmet jelenti. Ez a győzelem az Élet. Ezt kell igazolnia a te mindennapi életednek és munkádnak. Ez a húsvéti hit tartalma. Nem a halál, a megsemmisülés, hanem a szeretetteljes lélek győzelme. A látható és láthatatlan világ ellentétét a benned élő szeretettel tudod feloldani. E benned élő, munkálkodó szeretet által tapasztalod meg és kapcsolódsz be az örökkévalóságba, Isten élő világába. Ez a szeretet láttatja meg az emberrel minden bezártság és mulandóság között is, hogy az örökkévalóság részese. A tanítványok ezt ismerték fel a Mesterben. Ez a felismerés segítette abban őket, hogy hitet tegyenek Jézus faggató kérdésére: „ Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Jn 6,68)

Húsvét ünnepén bennünket is kérdez a Názáreti Jézus: Ti is el akartok menni? Nézz körül: sokan elfordultak, visszahúzódtak, bezárkóztak, körülfalazták magukat. Meggyérültek embertársainkkal a találkozások, meglazultak a személyi, baráti családi kapcsolatok, sokan elfordultak attól a közösségtől, mely Jézus tanítását hivatott hirdetni.

A keresztfán imádkozó Jézus megmutatja az ember számára a legértékesebbet: az Isten melletti megállást, az Istenben maradást. Ez az imádság indítja a római századost arra, hogy felismerő vallomást tegyen a keresztfa alatt: „Ez az ember valóban igaz volt.” (Lk 23, 46–47). Ez a leírás a nagypénteki tragédia vége, de a húsvéti diadal kezdete is. A lélek olyan mélységét mutatja föl Jézus imádsága, ahol Isten jelenvalósága „kitapintható”. Ez az istengyermeki mivolt, a feltétel nélküli bizalom, a teljes odaadás, a hit és szeretet győzelme.

Jézus tanításának és egész működésének ez a központi gondolata: az ember Istentől kapott szellemi, lelki tálentumaival, mint Isten gyermeke, hogyan tudja Isten ügyét hittel és szeretettel szolgálni. Az ember életének értéke abban van, hogy Istent megismeri és megmarad mellette úgy, ahogy Jézus tanította és példájával mutatta. Ez a győzelem a halál felett.

Jézus tanítását nemcsak hirdetni kell, hanem e tanítás szerint kell élni, példáját követni. Törekedni kell az általa felállított mércéhez, az emberséghez, az istengyermeki mivolthoz felnőni. Ebben segít az a szeretet, melyre Jézus tanított, melyről példát mutatott. Ez által a szeretet által találunk egymásra: családban és közösségben. Ne legyen „üres sziklasír” a mi életünk, hanem legyen teljes az örökkévaló szeretettel.  Ez a húsvéti győzelem a nagypénteki gyász felett, az örökélet öröme a halál felett.

A szeretet Istene adjon áldott húsvéti ünnepet, és vezessen tovább életutunkon. Maradjon áldásával életünkön, és szentelje meg húsvéti örömünket. Ámen.

Kolozsvár, 2016. húsvét nagyhete                    

                                Bálint Benczédi Ferenc  unitárius püspök

Intoleránsak az intoleranciával szemben

Hozzászólás

“Szerző: Hírmondó
[http://www.hirmondo.ro/web/index.php/author/hirmondo/]   |  A
cikk megjelenésének dátuma: 13/01/2016

Kovács István: akkor lehetünk hűek a Dávid Ferenc által
meghirdetett vallási szabadsághoz, ha intoleránsak maradunk az
intoleranciával szemben

MINDEN SZINTEN EL KELL FOGADNI A MÁSSÁGOT, DE A FUNDAMENTALIZMUST
NEM FOGADHATJUK EL, MERT A TOLERANCIÁNAK EGYETLEN HATÁRA VAN: AZ
INTOLERANCIA – JELENTETTE KI KOVÁCS ISTVÁN. A MAGYAR UNITÁRIUS
EGYHÁZ KÖZÜGYIGAZGATÓJA JANUÁR 13-A, A VALLÁSSZABADSÁG NAPJA
ALKALMÁBÓL BESZÉLT A VALLÁSI TÜRELEMRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
AZ EURÓPÁT EGYRE JOBBAN MEGTERHELŐ MIGRÁNSVÁLSÁGRA.
Az, hogy [..]”

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/a-tolerancia-nem-azt-jelenti-hogy-feladjuk-ertekeinket/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

A világ egyik legritkább könyve

Hozzászólás

“A VILÁG EGYIK LEGRITKÁBB KÖNYVÉT ERDÉLYBEN ŐRIZTÉK

Forrás:  http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/01/13/
a_vilag_egyik_legritkabb_konyvet_erdelyben_oriztek/
[http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/01/13/a_vilag_egyik_legritkabb_konyvet_erdelyben_oriztek/]

BBC HISTORY  [http://index.hu/szerzo/litvan_daniel] – 2016.01.13.
11:55

A nagy valószínűséggel 1511-ben született Miguel Serveto Conesa
– magyaros névváltozatban Szervét Mihály – számára minden
adott volt, hogy magasra ívelő egyházi karriert fusson be. Miután
kolostori jegyzőként dolgozó apja egyetemre küldte, a fiatalember
kiemelkedő nyelvtehetségről tett tanúbizonyságot, latinul,
görögül [..]”

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/a-vilag-egyik-legritkabb-konyvet-erdelyben-oriztek/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

Pestszentlőrinci istentisztelet

Hozzászólás

MOST VASÁRNAP, 2016. JANUÁR 17-ÉN, VALLÁSSZABADSÁG ÜNNEPÉN, 10.
ÓRAKOR KEZDŐDIK az istentisztelet a pestszentlőrinci templomban.
(1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

A MAGYAR RÁDIÓ ÉLŐBEN KÖZVETÍTI LŐRINCI TEMPLOMUNKBÓL az
istentiszteletet, a Kossuth Rádióban, 10.05-től.

Kérjük híveinket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el,
érkezzenek meg 9.45-ig, és foglalják el helyeiket a padsorokban.

Az ünnepi istentiszteleti szolgálatot Kászoni-Kövendi József
püspöki helynök és dr. Szent-Iványi Ilona gyülekezeti lelkész
végzik, közreműködik a Pestszentlőrinci Nyitnikék Kamarakórus.”

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/elo-radio-kozvetites-a-lorinci-templomunkbol-2016-januar-17-1005-tol/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

Az erdélyi vallásszabadság arcai

Hozzászólás

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/az-erdelyi-vallasszabadsag-arcai-2016/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

A vallásszabadság ünnepe

Hozzászólás

VALLÁSSZABADSÁG ÜNNEPE

_Torda, Kolozsvár − 2016. január 13, szerda_

[http://unitarius.org/data/Tordai_orszaggyules.jpg]A Magyar
Unitárius Egyház 2016. JANUÁR 13-ÁN, SZERDÁN,
a VALLÁSSZABADSÁG NAPJÁN ünnepséget szervez.

A megemlékezés délelőtt 10.30 órakor istentisztelettel
kezdődik TORDÁn.  Az unitárius templomban tartandó ünnepi
istentiszteleten a szószéki szolgálatot SOLYMOSI ALPÁR,
csíkszeredai lelkész végzi. A köszöntések után, az ünnepi
műsor keretében fellép a homoródszentpáli Pálffy Ákos dalárda.
Ezt követően kerül sorKÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR _TORDAI
ORSZÁGGYŰLÉS_ című festményének megtekintésére a [..]”

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/vallasszabadsag-napja-2016-januar-13/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

Older Entries

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.